mts-illustration--2023-02-10

Musikhusets stiftelse

Verksamhet

Syftet med Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors är att främja, vårda och lyfta fram en bred musikkultur, huvudsakligen inom ramen för Musikhuset. Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier för aktiviteter och projekt som är i linje med dess syfte. Stiftelsen är inte vinstdrivande. Ordförande för stiftelsen är Helsingfors stads vice borgmästare Paavo Arhinmäki och som ombud fungerar Silja Nummi.

Bakgrund

Syftet med Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors, som grundades 2009, är att främja, vårda och lyfta fram en bred och mångsidig musikkultur, huvudsakligen inom ramen för Helsingfors Musikhus. De bidrag som stiftelsen delar ut härrör i huvudsak från donationsmedel, där den största donationen är de 1 000 000 euro som skänktes av stiftelsen Pro Musica 2010. Syftet med bidragsverksamheten är att se till att Musikhuset kan erbjuda ett variationsrikt musikutbud samt att sänka trösklarna för olika artister och olika slags publik.

Styrelsen 2022

Paavo Arhinmäki, puheenjohtaja

Marit af Björkesten

Emilia Mäki

Emilie Gardberg

Foton: Sakari Röyskö

Ombudsman

Silja Nummi

Foto: Jaakko Paarvala