mts-illustration--2023-02-10

Musikhusets stiftelse

Verksamhet

Syftet med Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors är att främja, vårda och lyfta fram en bred musikkultur, huvudsakligen inom ramen för Musikhuset. Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier för aktiviteter och projekt som är i linje med dess syfte. Stiftelsen är inte vinstdrivande. Ordförande för stiftelsen är Helsingfors stads vice borgmästare Paavo Arhinmäki och som ombud fungerar projektchef Kaisa Näreranta.

Bakgrund

Syftet med Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors, som grundades 2009, är att främja, vårda och lyfta fram en bred och mångsidig musikkultur, huvudsakligen inom ramen för Helsingfors Musikhus. Stiftelsen beviljar bidrag och stipendier för aktiviteter och projekt som är i linje med dess syfte. Stiftelsen är inte vinstdrivande. De bidrag som stiftelsen delar ut härrör i huvudsak från donationsmedel, där den största donationen är de 1 000 000 euro som skänktes av stiftelsen Pro Musica 2010. Syftet med bidragsverksamheten är att se till att Musikhuset kan erbjuda ett variationsrikt musikutbud samt att sänka trösklarna för olika artister och olika slags publik.

Styrelsen 2022

Paavo Arhinmäki, puheenjohtaja

Marit af Björkesten

Pekka Kauranen

Emilie Gardberg

Ombudsman

Kaisa Näreranta, projektchef

Foton: Sakari Röyskö