Musikhuset får Europas största konsertsalorgel

Planerna för Musikhusets i Helsingfors nya konsertsalsorgel har offentliggjorts. I enlighet med det internationella anbudsförfarandet och det i juni 2018 underskrivna avtalet ska orgeln konstrueras av den österrikiska orgelmakaren Rieger Orgelbau.

Orgeln får 123 register. Det gör den till Europas största konsertsalsorgel. Som jämförelse kan nämnas Finlands hittills största orgel som med sina 85 register står i Lappo domkyrka.

Musikhusets nya orgel blir praktfull och lämplig att framföra en så mångsidig musik som möjligt på. Man har strävat efter att betrakta orgeln som ett framtidsinstrument och den är inte heller knuten till någon tidsperiod, stil eller genre. Professor Olli Porthan, som lett planeringsarbetet, menar att projektet är något unikt med internationella mått mätt. “Arbetsgruppens arbete har varit imponerande, inspirerande och alla har strävat i samma riktning. Vi-andan har genomgående varit utomordentlig i hela organisationen. All planering har strävat efter att orgelns klang ska komma nära åhöraren, även i de tystaste registren och å andra sidan att de kraftfulla registren ska fylla salen med sin mäktiga och storslagna klang. Orgeln har planerats utifrån en “en gång i livet”-inställning”, kommenterar Olli Porthan.

Instrumentet är fascinerande för kompositörer särskilt genom det stora antalet hjälpanordningar och tekniska lösningar som inspirerar till ny musik, som ett mikrotonalt rörverk, ett reglerbart lufttryckssystem och ett flertal övertonsregister. Orgeln får två manualer, den ena nere på scenen och den andra där uppe hos orgeln. Det här gör det möjligt för organisten att spela helt nära kapellmästaren och vara synlig för publiken. “Orgelns huvudsakliga roll är att utgöra en del av orkestern i verk som kräver det, och självklart också som solistiskt instrument. Det här mångsidiga upplägget gör att man kan framföra ett utomordentligt stort antal soloverk ur litteraturen från orgelmusikens hela historia,” säger Olli Porthan.

Orgelns fasad är modern och den kommer att berika Musikhuset arkitektoniskt. Orgelmakaren har haft som mål att skapa en organisk (organ-ic) såväl som en orgelliknande fasad. Instrumentet är i sin helhet placerat i ett skåp, vilket möjliggör unika dynamiska proportioner. Det statiska blir dynamiskt när fasadens rörliga element öppnas och publiken kan se rörverkets olika nivåer i orgelns inre, med olika ljuseffekter. Visuellt betydelsefullt är även det rörsystem som befinner sig framför fasaden, något som vanligen inte syns men som har tagits fram för att berika åhörarens fantasi om orgeln som ett levande och föränderligt instrument.

Musikhusets nya konsertsalsorgel förgylls av den internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen

Ibruktagandet av orgeln förgyller hela 2023 med en omfattande serie orgelkonserter vars repertoar fås genom den internationella Kaija Saariaho-orgelkompositionstävlingen. Kompositionstävlingen är öppen för alla som är hågade och den består av tre serier: orkesterkonserter, kammarmusikverk och soloverk för orgel. Syftet är att belöna ett drygt tjugotal verk och låta framföra dem i egna konserter under 2023. Utöver RSO och HSO kommer verken att framföras av en rad finländska orkestrar och internationella orgelvirtuoser. Juryn med Kaija Saariaho som ordförande består av överkapellmästarna Nicholas Collon och Susanna Mälkki, kompositörerna Francesco Filidei (Italien), Maija Hynninen, Olli Kortekangas samt organisterna Jan Lehtola, Susanne Kujala och Olli Porthan. Tävlingsresultatet kommer att offentliggöras våren 2022. Tävlingen finansieras av Alfred Kordelins stiftelse. “Orgeltävlingen är viktig ur många aspekter. Den är startpunkten för en av världens viktigaste orglars liv i Helsingfors centrum och den för orgeln rakt in i hjärtat av den internationella orgeldebatten. Genom att den allsidigt sammanför finländska musiker kommer orgeln att vara till för alla finländare. I och med den internationella tävlingen hamnar orgeln genast i centrum för den nya musiken och bjuder till sig alla musikskapande kompositörer runt om i världen”, beskriver Jan Lehtola.

Sedan 2017 har en arbetsgrupp under professor Olli Porthans ledning svarat för planeringen av orgelns användning och bygge, där professor emeritus Kari Jussila, musikdoktor Jan Lehtola, organisten Pétur Sakari, organisten Pekka Suikkanen och musikdoktor Ville Urponen ingår som medlemmar. Vidare har arbetsgruppen haft professor Olivier Latry som utländsk expert. Arbetsgruppens uppdrag har varit att ta hand om konkurrensutsättningen av orgelbygget och vid sidan av planeringen skissera orgelns användning. På initiativ av Musikhusets stiftelse bildades utifrån arbetsgruppens underlag hösten 2019 Musikhusets Låt Orgeln Klinga rf, som under ledning av sin ordförande Jan Lehtola ansvarar för orgelkonserterna, och nu är först med att utlysa en orgelkompositionstävling.

Orgeln fick sin början i och med att Kaija Saariaho donerade en miljon euro som startkapital till projektet. Därefter gav husets huvudsakliga användare, Yle, Helsingfors stad, undervisnings- och kulturministeriet 1,5 miljoner euro till projektet och ett flertal olika stiftelser tillsammans (Jane och Aatos Erkkos stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Jenny och Antti Wihuris fond, Finska Kulturfonden, Svenska kulturfonden och Pro Musica-stiftelsen) 1,7 miljoner euro.

Orgeln är tänkt att vara färdig hösten 2022 och tas i bruk 1.1.2023.

Ytterligare information:

  • Musikhusets stiftelse: Kaisa Näreranta, t. 050 584 4876, kaisa.nareranta@musiikkitalonsaatio.fi
  • Orgelprojektet: Olli Porthan, t. 050 526 2006, olli.porthan@uniarts.fi
  • Orgelkompositionstävlingen: Jan Lehtola, t. 050 378 0878, jan.lehtola@uniarts.fi