Musikhusets konsert­orgel förgylls av en internationell orgel­kompositions­tävling

Stiftelsen Musikhuset i Helsingfors anordnar en internationell orgel­kompositions­tävling. Med kompositions­tävlingen vill vi sätta guldkant på Musikhusets nya Rieger-konsertorgel, som kommer att stå klar i slutet av 2022.

Kompositions­tävlingen är en strävan att främja samarbetet mellan organister, kompositörer och orkestrar och skapa nya och intressanta orgel­kompositioner. Avsikten är att kompositions­tävlingens vinnande verk ska uruppföras under 2023 vid konserter på den nybyggda orgeln i Musikhusets konsertsal.

Ordförande för tävlingens domarkår är kompositören Kaija Saariaho. Tävlingsreglerna och övriga medlemmar av domarkåren tillkännages i början av 2020.

Donationskampanjen Låt orgeln klinga gör det möjligt att dra i gång kompositionstävlingen

Orgelkompositionstävlingen möjliggörs av penninginsamlingskampanjen Låt orgeln klinga, som Stiftelsen Musikhuset utlyste i december 2017 och som hittills har samlat in donationer på över 200 000 euro. Donations­kampanjens avkastning kommer att säkerställa ett mångsidigt klingande innehåll för konsertorgeln och en del av avkastningen avsätts för kompositionstävlingen. Penninginsamlings­kampanjen kommer att pågå till slutet av 2020.

Ytterligare information